Nya titlar 2007

    Bäras ...

Arne Johnsson
Bäras utan namn till natt till morgon

Synopsis

Ulf Karl Olov Nilsson
Synopsis

Lögner

Ulf Peter Hallberg/Anders Ranke
Legender & Lögner/Italienska ögonblick

Anders Gullberg, Mattias Höjer och Ronny Pettersson

FRAMTIDSSTADEN

Fantastiska fåglar

Brutus Östling

FANTASTISKA FÅGLAR

hUMLOR

Göran Holmström

HUMLOR

På visit i verkligheten

Anja Petersen
På visit i verkligheten

Den litterära ...

Stefan Ekman, Mats Malm & Lisbeth Stenberg (red)
Den litterära textens förändringar

Att läsa Platon

Carl Cederberg (red)
Att läsa Platon

Ordningsmakten

Micael Björk
Ordningsmakten i stadens periferi

Frihet och gränser

Johan Modée & Hugo Strandberg (red)
Frihet och gränser

Christer Eriksson

Christer Eriksson
Handens Hjärta

Sven Delblanc

Sven Delblanc
Kritik och essäistik 1958–1991

Maria Vedin

Maria Vedin
Ge mig diesel

Billy Ehn & Orvar Löfgren

Billy Ehn & Orvar Löfgren
När ingenting särskilt händer

Robert Azar

Robert Azar
Incipit Tragœdia

Stefan Arvidsson, Svante Nordin, Sven-Eric Liedman m.fl.

Stefan Arvidsson, Svante Nordin, Sven-Eric Liedman m.fl.
Marxismens filosofi

Ulf Olsson

Ulf Olsson
Invändningar

Johan Eriksson

Johan Eriksson
Heidegger och filosofins metod

Carin Franzén

Carin Franzén
För en litteraturens etik

Claes Törnqvist & Margareta Norell

Claes Törnqvist & Margareta Norell
Ny vuxenhet i ett livsloppsperspektiv

Göran Rossholm & Göran Sonesson (red.)

Göran Rossholm & Göran Sonesson (red.)
Konstverk och konstverkan

Psychoanalysis in Sweden

Jurgen Reeder, Ph. D

Psychoanalysis in Sweden