Stefan Arvidsson, Svante Nordin, Sven-Eric Liedman m.fl.

Marxismens filosofi

 

Marxismens filosofi

Stefan Arvidsson, Svante Nordin, Sven-Eric Liedman m.fl.

Marxismens filosofi

  168 sidor
Mjukband
ISBN
978-91-7139-771-3
Ditt internetpris
149 kronor
Frakt 29 kronor tillkommer


Om boken

1978 existerade Sovjetunionen och många länder i Europa, Afrika och Asien var kommunistiska. I Kina hade man ännu inte hört talas om någon ”socialistisk kapitalism” och flertalet västeuropeiska länder styrdes av socialistiska partier. 1978 var också året för Sveriges första och enda konferens om marxistisk filosofi. 25 år senare samlades deltagarna från denna konferens för att reflektera över vad som hade hänt med marxismen under högervindarnas era. Idéhistorikern SVEN-ERIC LIEDMAN, idéhistorikern SVANTE NORDIN och vetenskapsfilosofen INGVAR JOHANSSON diskuterar i Marxismens filosofi bland annat relationen mellan totalitarism och marxism, individualism och planekonomi, kapitalism och kolonialism, materialism och engagemang. Deras analys, och samtal, föregås av en utförlig historisk genom gång av marxismens filosofi från Marx till idag av Svante Nordin och avslutas med en framåtriktad och engagerad artikel av författaren och kritikern STEFAN JONSSON.

 

”Jag är för ung för att ha kunnat tillhöra 1968 års nya vänster, men just därför tycker jag mig också kunna se, nyktert, att den i grova drag förstod världen rätt. Marxismen är för mig ett kunskapsteoretiskt och etiskt val. Med marxismens glasögon på näsan ter sig världen mer begriplig och meningsfull, men i samma stund märker man hur fasansfull och orättvis den är – eländig och vanställd, skrev Adorno – och det framstår som ansvarslöst, ja, hänsynslöst att inte viga sig åt en annan.”

Stefan Jonsson

 

 

Beställ