Filosofi, psykologi

Omslag

Gunnar Karlsson

DET MASKULINA PROJEKTET Psykoanalytiska och fenomenologiska reflektioner

Omslag

Alf Nilsson

HOMO PSYCHICUS SOM MÄNNISKA – OCH ATT BLI EN PERSON

Omslag

Alf Nilsson

AFFEKTER, RELATIONER, OPERATIONER - GRUNDEN FÖR HOMO PSYCHICUS

Omslag

Alf Nilsson

HOMO PSYCHICUS SOM ENFALD KONTRA TVÅFALD MOT MÅNGFALD

Omslag

Bengt Kristensson Uggla

Slaget om verkligheten

Det omedvetna ...

Alf Nilsson
Det omedvetna i nya perspektiv

Omslag

Alf Nilsson

Det främmande, det kusliga och tankens brist

Till relativismens försvar

Bosse Holmqvist
Till relativismens försvar

Donna Haraway
Apor, cyborger och kvinnor
Att återuppfinna naturen

Jacques Derrida

LAGENS KRAFT

"Auktoritetens mystiska fundament"

Sacharias Votinius

VARANDRA SOM VÄNNER OCH FIENDER

En idékritisk undersökning om kontraktet och dess grund.

Michael Azar

SARTRES KRIG

Människans frihet och slutet på historien

Jurgen Reeder

PSYKOANALYS I VÄLFÄRDSSTATEN

Profession, kris och framtid

Michael Azar
DEN KOLONIALA BUMERANGEN
Från schibbolet till körkort i svenskhet

Bengt Kristensson Uggla

SLAGET OM VERKLIGHETEN

Filosofi - omvärldsanalys - tolkning

Ludwik Fleck

UPPKOMSTEN OCH UTVECKLINGEN AV ETT VETENSKAPLIGT FAKTUM

Inledning till läran om tankestil och tankekollektiv

Gershom Scholem

DEN JUDISKA MYSTIKEN

Bosse Holmqvist

INDIVIDENS TIDSÅLDER ÄR FÖRBI

Några nedslag i femtiotalets människosyn

Chaïm Perelman

RETORIKENS IMPERIUM

Retorik och argumentation

Gunnar Karlsson

PSYKOANALYSEN I NY BELYSNING

Olli Lagerspetz
SMUTS - en bok om världen, vårt hem
Att läsa Platon

Carl Cederberg (red)
Att läsa Platon

Frihet och gränser

Johan Modée & Hugo Strandberg (red)
Frihet och gränser

Hayden

Hans Hayden
Modernismen som institution

Robert Azar

Robert Azar
Incipit Tragœdia

Stefan Arvidsson, Svante Nordin, Sven-Eric Liedman m.fl.

Stefan Arvidsson, Svante Nordin, Sven-Eric Liedman m.fl.
Marxismens filosofi

Johan Eriksson

Johan Eriksson
Heidegger och filosofins metod