Moderna franska tänkare

Jacques Derrida

LAGENS KRAFT

"Auktoritetens mystiska fundament"

 

 

Michel Foucault
Diskursernas kamp

Maurice Merleau-Ponty

LOVTAL TILL FILOSOFIN

Essäer i urval

Pierre Bourdieu

OM TELEVISIONEN

Pierre Bourdieu

KONSTENS REGLER

Pierre Bourdieu

KULTURSOCIOLOGISKA TEXTER

Pierre Bourdieu

MOTELD

Pierre Bourdieu

TEXTER OM DE INTELLEKTUELLA

Paul Ricoeur

FRÅN TEXT TILL HANDLING

Toril Moi

SIMONE DE BEAUVOIR

Hur man skapar en kvinnlig intellektuell

Elisabeth Roudinesco

JACQUES LACAN

En levnadsteckning, ett tankesystems historia

Luce Irigaray

KÖNSSKILLNADENS ETIK OCH ANDRA TEXTER

E. M. Cioran

HISTORIA OCH UTOPI