Anders Gullberg, Mattias Höjer och Ronny Pettersson
FRAMTIDSSTADEN

Anders Gullberg, Mattias Höjer och Ronny Pettersson:

FRAMTIDSSTADEN

Tid och rum för hållbar utveckling

574 sidor

Inbunden

ISBN:

978-91-7139-714-0

SLUTSÅLD

Finns som pdf på Stockholms digitala stadsmuseum:

http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/Grid.fwx?archiveId=5000&search=(IPTC187%20contains(SSMB_0026279_01_))


Om boken

Hur mycket energi behöver staden i framtiden? Hur skulle ett stadsliv te sig där invånarna inte förbrukar mer naturresurser än vad
jorden långsiktigt tål? Kan staden och stadslivet förändras så att denna vision om en hållbar utveckling förverkligas?


Bilder av framtidsstaden presenterar sex olika bilder av framtids-staden. Bilderna byggs upp utifrån beskrivningar av hur till exempel stadens form och människors tidsanvändning ser ut idag och hur dessa faktorer påverkar användningen av naturresurser – och hur de skulle kunna förändras.


Bilder av framtidsstaden handlar om staden femtio år framåt i tiden. Det långa tidsperspektivet ställer invanda sanningar om vad som är möjligt mot nya sanningar om vad som kan bli nödvändigt.


ANDERS GULLBERG är doktor i sociologi och docent vid Stockholms universitet. Han har tidigare utgivit bl.a. City – drömmen om ett nytt hjärta 2001.

MATTIAS HÖJER är doktor i regional planering vid KTH och forskningsledare vid fms.

RONNY PETTERSSON är doktor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.

Medförfattare

Sofia Alroth
Bosse Bergman
Björn Granberg
Paul Fuehrer
Leif Hedberg
Greger Henriksson
Erika Lundell
Per Lundin
Mona Mårtensson
Chrisitne Wallgren
Jonas Åkerman