Konst- & litteraturvetenskap

Omslag

Mats Jansson

POETENS BLICK

Omslag

Anna Jörngården

TIDENS TRÖSKEL

Poesins röster

Mats Malm

POESINS RÖSTER

Omslag

Axel Englund & Anna Jörngården (red.)

Okonstlad konst?

Omslag

Ann Edholm

Kropp och språk,
rum och bild

Omslag

Per Anders Wiktorsson

Den utvidgade människan

Omslag

Tom Sandqvist

Helig, helig är bilden

Omslag

Tom Sandqvist

Det andra könet i öst

Omslag

Thomas Götselius, Anders Olsson & Boel Westin (red.)

Vandring genom tiden

Tilltal och svar

Jenny Bergenmar m. fl. (red)
Tilltal och svar
Studier tillägnade Beata Agrell

Ordens negativ

Anders Cullhet m.fl. (red.)
Ordens negativ
Till Anders Olsson

Kristin Järvstad
Den kluvna kvinnligheten
”Öfvergångskvinnan” som litterär gestalt i svenska samtidsromaner 1890–1920

Svunnet

Tom Sandqvist
Ett svunnet Europa
Om modernismens glömda rötter

Anders Cullhed

KREOUSAS SKUGGA

Fiktionsteoretiska nedslag i senantikens latinska litteratur

Cristine Sarrimo
Heidenstams harem

Anna Nordlund

SELMA LAGERLÖFS UNDERBARA RESA

genom den svenska litteraturhistorien 1891-1996

Gudrun Fagerström

FÖREBILD ELLER NIDBILD?

Läraren i svensk barn- och ungdomslitteratur

Ola Holmgren

EMIGRANT I MODERNITETEN

Vilhelm Mobergs mansfantasier

Maria Karlsson & Louise Vinge (red.)

I SELMA LAGERLÖFS VÄRLD

Lagerlöfstudier 2005

Mats Jansson

DEN SISTE BARDEN

Sara Kärrholm

KONSTEN ATT LÄGGA PUSSEL

Deckaren och besvärjandet av ondskan i folkhemmet

AnnSofi Andersdotter

DET MÖRKA VÅLDET

Spåren av en subjektsprocess i Kerstin Ekmans författarskap

Peter Berglund

SEGRARNAS SORGSNA EFTERSMAK

Om autenticitetssträvan i Stig Larssons romaner

Tytti Soila

ATT SYNLIGGÖRA DET DOLDA

Om fyra svenska kvinnors filmregi

Bo Gustavsson

ÅNGESTENS TREKLANG

Tematiska linjer i Karl-Gustav Hildebrands diktning

Anna Dahlgren

FOTOGRAFISKA DRÖMMAR OCH DIGITALA ILLUSIONER

Staffan Hellberg & Göran Rossholm (red.)

ATT ANLÄGGA PERSPEKTIV

Per Øhrgaard

GOETHE

En essä

Harold Bloom

DEN VÄSTERLÄNDSKA KANON

Anna Cavallin & Anna Westerståhl Stenport [red.]

DET GÄCKANDE KÖNET

Strindberg och genusteori

Mats Malm

DET LIDERLIGA SPRÅKET

Poetisk ambivalens i svensk 'barock'

Strindberg

Ola Holmgren
Strindbergs mansdrama i tre läsakter

Den litterära ...

Stefan Ekman, Mats Malm & Lisbeth Stenberg (red)
Den litterära textens förändringar

Göran Rossholm & Göran Sonesson (red.)

Göran Rossholm & Göran Sonesson (red.)
Konstverk och konstverkan

Carin Franzén

Carin Franzén
För en litteraturens etik