Carl Cederberg (red)

Att läsa Platon

 

Att läsa
Carl Cederberg (red)
Att läsa Platon
  220 sidor
Häftad
ISBN
978-91-7139-730-0

SLUTSÅLD


Om boken

Att läsa Platon är ett viktigt bidrag till den moderna förståelsen av den antike filosofens tankar. Flera av texterna som ingår i boken härrör från den fenomenologiska traditionen och är inte bara läsningar av Platon, utan självständiga försök att artikulera filosofin i nyskapande och djuplodande framställningar av hans tankevärld.

 

Viktiga essäer av Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer och Iris Murdoch presenteras här för första gången i svensk översättning. Boken behandlar många av de grundläggande platonska frågorna, såsom det goda, själen, idéläran och sanningsbegreppet.

 

Pressröster

”Det är intressant att lägga märke till hur ens egen förståelse av något som man tänker sig känna till rätt väl kan förändras genom läsningen av något annat om samma sak. Och detta är precis vad Cederbergs utmärkta antologi är ute efter, nämligen att få oss att läsa Platon med nya ögon. Eller som Marcia Sá Cavalcante Schuback uttrycker sig i inledningen till antologin: att läsa är en konst, och att läsa Platon är en konst i sig … Men poängen med dessa texter är inte att vi nödvändigtvis måste läsa som dem och därmed fastna i deras auktoritet i stället för någon annans. I stället handlar det om att lära oss läsa Platon på ett nytt sätt: som filosofiskt drama, inte som filosofisk dogm.”
Ola Sigurdson, Helsingborgs Dagblad