Göran Rossholm & Göran Sonesson (red.)

Konstverk och konstverkan

 

Konstverk och konstverkan

Göran Rossholm & Göran Sonesson (red.)

Konstverk och konstverkan

  256 sidor
Mjukband
ISBN

978-91-7139-688-4

Ditt internetpris
179 kronor
Frakt 29 kronor tillkommer


Om boken

Hur särskiljer sig vår upplevelse och vår tolkning av ett konstverk – en dikt, ett musikstycke, en målning, ett fotografi eller en film – från vår upplevelse och tolkning av vardagsspråk, av ljud, färg och form i allmänhet?

Detta centrala problem inom estetiken diskuteras i Konstverk och konstverkan tillsammans med frågor om skillnader och likheter mellan de olika konstarternas uttrycksmedel. Etablerade föreställningar, som att musiken till skillnad från litteraturen och det föreställande måleriet inte hänvisar till någonting utanför verket, att bilder liksom texter i någon mening måste ”läsas”, ventileras mot bakgrund av de senaste decenniernas högkonjunktur för jämförande studier av de skilda konstarternas ”språk”.

 

Åtta forskare med hemhörighet i litteraturvetenskap, konstvetenskap, musikvetenskap, semiotik och filosofi behandlar dessa och andra frågor om vad som kännetecknar ett konstverk och vilket slags verkan det har på sina lyssnare och läsare och betraktare.

 

Beställ