Omslag

 

Gunnar Karlsson

DET MASKULINA PROJEKTET

Psykoanalytiska och fenomenologiska reflektioner

Det maskulina projektet är en bok som vänder sig till alla med intresse för den komplexa genusfrågan, och med hjälp av psykoanalysen och fenomenologin breddar den förståelsen av maskulinitet.

Läs mer>>

 

Omslag

 

Friedrich Nietzsche

DEN GLADA VETENSKAPEN

Samlade skrifter, band 5.

 

Nytryck, åter i lager

Läs mer>>

Omslag

 

Friedrich Nietzsche

BORTOM GOTT OCH ONT / TILL MORALENS GENEALOGI

Samlade skrifter, band 7.

 

Nytryck, åter i lager

Läs mer>>

Omslag

 

Christer Hermansson

CILLIMAN I FLORENS

Vad hände i Cillimans barn- och ungdom? Hur resonerar och tänker han om livet nu? Har Cilliman förändrats eller är han fortfarande likadan? Och vad gjorde han egentligen i Berlin, Nerja och Florens?

Läs mer>>

Omslag

 

Ola Jennersten

GAME CHANGE

Game Change, a Parade of Elephants, a Stubbornness of Rhinos and a Streak of Tigers examines the situation of three of the planet s most enigmatic and alluring land-living animals. It tells the alarming story of how the long-term survival of these animals is in question. They are continually threatened by poachers, international criminal networks, unscrupulous businessmen, smugglers and habitat loss.

Read more>>

Omslag

 

Tom Sandqvist

EFTERLÄMNAD EGENDOM

Består av två i tiden sammanfallande berättelser. I den första berättelsen återvänder författaren till barndomshemmet. Här, i farmors gamla byrå, hittar han en förseglad mapp som visar sig innehålla en ohygglig hemlighet invävd i en berättelse om brödernas gemensamma barndom. I den andra berättelsen återvänder författaren till den sörmländska byn och till ”trivselkvällarna” i sockengården. Att konstnärens morföräldrar levde i Berlin under hela den nazistiska diktaturen och att hennes mamma upplevde det slutliga sammanbrottet har en stor betydelse för hur berättelsen fortskrider.

Läs mer>>

Omslag

 

Tom Hedlund

NATTENS ARKIV

"Genom mörkret. Två
i reflexväst, den tredje
osynlig intill."

Tom Hedlund har tidigare givit ut sju diktsamlingar. Han är docent i litteraturvetenskap och har skrivit litteraturhistoriska och kulturhistoriska böcker, samt redigerat en rad antologier. Som litteraturkritiker har han varit verksam framför allt i Svenska Dagbladet och numera i Horisont. Under lång tid har han också verkat som skrivarkurslärare i olika sammanhang.

Läs mer>>