Johan Modée & Hugo Strandberg (red)

Frihet och gränser

 

Frihet

Johan Modée &

Hugo Strandberg (red)

Frihet och gränser
 

Filosofiska perspektiv på religionsfrihet och tolerans

  256 sidor
Häftad
ISBN
978-91-7139-779-5

SLUTSÅLD


Om boken

Vad innebär egentligen religionsfrihet? Frågan är idag mer omdiskuterad än någonsin. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och på ett internationellt plan har religionen gjort en återkomst i den politiska sfären. Men vilken roll kan den religiösa tron spela i ett demokratiskt samhälle, och finns det några gränser för religionsfriheten? Hur ska vi förhålla oss till det annorlunda, och därmed till begreppet tolerans? Måste vi överhuvudtaget ha någon religionsfrihet?

 

Boken är indelad i fyra delar som diskuterar religionens förhållande till olika aspekter av samhället. Religionsfilosofer från olika svenska lärosäten har samarbetat för att gemensamt ge en bild av den mångfacetterade och ständigt intressanta debatten om religionens plats i dagens mångkulturella Sverige.

Johan Modée är filosofie doktor i religionsfilosofi och undervisar i mänskliga rättigheter och politisk teori vid Malmö Högskola. Hugo Strandberg är teologie doktor i religionsfilosofi och är för närvarande forskare i filosofi vid Åbo akademi, Finland.

 

Beställ