Lyrik

Omslag

Nina Södergren

Hålla glädjen pyrande

Omslag

Boel Schenlaer

Jag drömmer om blod

Omslag

Nina Södergren

Högt ärade trana

Omslag

Boel Schenlaer

Nomad i exil

Omslag

Arne Johnsson

Reidjz

Kristian Lundberg
Mörkret skulle vara som ljuset

Svävare

Lars Lidén
Svävare

Nina Södergren
Att vara och stilla gråta
Dikter

Jana Witthed
Kristallandets skeppsbrutna
Dikter

Synopsis

Ulf Karl Olov Nilsson
Synopsis

Bäras ...

Arne Johnsson
Bäras utan namn till natt till morgon

Kristian Lundberg

JOB

Appendix till en poetik

Arne Johnsson

FÖRVANDLINGAR

Dikter

Ulf Karl Olov Nilsson

BLOCK

Agneta Enckell

innanför/utanför. ((1+)3x13+(1+)13)
(eller 4 olika sätt att närma sig ett landskap -)

Dikter

Kerro Holmberg

Och du ser den

Dikter

José Ángel Valente
Nollpunkt
Dikter och kortprosa i urval och översättning av Lars Bjurman

Bo Gustavsson

I DAGEN

Dikter

Nina Södergren

I fågelspråket

Dikter

Maria Vedin

RUMMET MED DEN GULA SOLEN

Dikter och kortprosa i urval

Kristian Lundberg

PITBULLTERRIER

En dikt

Kerro Holmberg

I LIANER

Kristian Lundberg

ALLT FLAMMAR UPP I LJUSET OCH FÖRVANDLAS

Stefan Foconi

MÄNNISKA STRAX

Lars Lidén

INSEGLINGEN TILL BROFJORDEN

Tua Forsström
SÅNGER
Maria Vedin

Maria Vedin
Ge mig diesel