Arne Johnsson

Bäras utan namn till natt till morgon

 

Bäras utan namn ...
Arne Johnsson
Bäras utan namn till natt till morgon
  112 sidor
Inbunden
ISBN
91-7139-796-6
Ditt internetpris
134 kronor
Frakt 29 kronor tillkommer


Om boken

Arne Johnssons nya diktsamling Bäras utan namn till natt till morgon  berättar bland annat om minnets, glömskans, drömmens och den intensiva verklighetsupplevelsens sätt att samtidigt ta plats i livet. Här finns flera genomgående rörelser i tiden och rummet, från barnets liv i en liten by till den vuxnes intryck av den fantastik och rikedom vistelser i stora städer innebär. Människor, djur, byggnader, landskap, mångfalden av rörelser, ljud, syner tar sig in i drömmar och böcker och blir gestaltningens grundstenar.

 

I Bäras utan namn till natt till morgon brinner ständiga lågor, från små eldar vid någon vägkant till dem vi förnimmer i hjärta och tal. Vad man ser, vad kropp och sinnen färdas genom – det må vara Indien, USA, Europa, ett bostadsområde eller en skogsmark i Lindesberg, en gränd i Dhaka – bildar den mosaik mot vilken ett liv avtecknar sig. Boken är också en kärleksdikt.

 

Prisad

Arne Johnsson fick, för Bäras utan namn till natt till morgon, Svensga dagbladets litteraturpris 2007. Motiveringen löd:

 

Arne Johnssons diktning präglas av intensiv känsla, närhet och stor skönhet. Med ett starkt fysiskt språk gestaltar den en värld av ständig förvandling, där strävan efter att nå fram till medmänniskan är ett genomgående tema.

 

Pressröster

”Sedan debuten 1985 har Arne Johnsson genom tio diktsamlingar skapat en särpräglad, engagerande och lätt igenkännbar diktad värld. Han hör till de poeter för vilka dikten verkar vara själva den luft de andas; inte ett konstnärligt verktyg som kan användas för att uttrycka sig, utan ett med existensen … Arne Johnssons författarskap är ett av de viktigaste inom dagens svenska poesi … hans dikter ger en fortfarande den plötsliga, fysiskt kännbara stöt som bara den stora poesin åstadkommer.”

Michel Ekman, Svenska Dagbladet


”För alla som längtar efter just detta: att lämna det mediekåta stresspartyt i samtiden, är Arne Johnsson en utmärkt vägvisare. Hans språk flyter så lugnt. Bilderna länkas mjukt i varandra. Uppmärksamheten skärps. I Johnssons poesi har också de lätta löven en tyngd, och verkligheten är drömsk som en morgondimma över vattnet”

Anna Hallberg, Aftonbladet

 

 

Beställ