Gunnar Karlsson

 

det maskulina projektet

 

Omslag

GUNNAR KARLSSON

DET MASKULINA PROJEKTET
Psykoanalytiska och fenomenologiska reflektioner

 
 

Mjukband

207 sidor

ISBN: 9789187483394

195 kronor
Frakt enligt postens billigaste taxa tillkommer

 

Det maskulina projektet - Psykoanalytiska och fenomenologiska reflektioner

 

Gunnar Karlsson hävdar att det som anses som typiskt för maskulinitet i första hand är en reaktion på människans existentiella villkor, som innefattar hjälplöshet, sårbarhet och beroende. Bokens bärande tankegång är att maskulinitet är ett ouppnåeligt projekt, då den just söker undkomma de existentiella villkoren.

 

Maskulinitet förstås som ett avståndstagande från den moderliga omsorgen, en kompensatorisk reaktion snarare än som ett fullbordande av något naturligt givet hos ett mankön.

 

Med hjälp av psykoanalytiska och fenomenologiska tankegångar tar sig författaren an frågor om vad som utmärker maskuliniteten, hur den blir till och vad den försummar och går miste om.

 

Det maskulina projektet är en bok som vänder sig till alla med intresse för den komplexa genusfrågan, och med hjälp av psykoanalysen och fenomenologin breddar den förståelsen av maskulinitet.

 

Gunnar Karlsson är professor i pedagogik vid Stockholms universitet, och privatpraktiserande psykoanalytiker och psykoterapeut.

 

Beställ