Chaïm Perelman
RETORIKENS IMPERIUM

Chaïm Perelman

RETORIKENS IMPERIUM

Retorik och argumentation

Översättning, inledning och kommentar: Mats Rosengren

240 s. Häftad

ISBN: 91-7139-667-5


Pris: 189:-


Om boken

För första gången finns Chaïm Perelmans, belgisk logiker och rättsfilosof, bok Retorikens imperium - Retorik och argumentation (1977) på svenska.

 

Det är den nya retoriken som presenteras och Perelman lär oss att språket utövar ett slags våld. Att kommunikation inte ens i lyckliga undantagsfall är intresselöst informationsutbyte mellan jämlikar och att sociala, kulturella och religiösa konflikter alltid utspelar sig i vårt tal och våra samtal. Det finns helt enkelt inte något neutralt, förnuftigt och från egenintresse och retorik befriat språkbruk i vilket den egentliga sanningen om världen, moralen och oss själva kan uttryckas.