Symposion
Ludwik Fleck
UPPKOMSTEN OCH UTVECKLINGEN AV ETT VETENSKAPLIGT FAKTUM

Ludwik Fleck

UPPKOMSTEN OCH UTVECKLINGEN AV ETT VETENSKAPLIGT FAKTUM

Inledning till läran om tankestil och tankekollektiv

167 s. Häftad

ISBN: 91-7139-321-8


Pris: 154:-

SLUTSÅLD


Om boken

Ludwik Flecks Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum publicerades första gången 1935. Detta länge bortglömda verk intar idag en framträdande plats i vetenskapsteorins historia. Boken är den första egentliga sociologiska undersökningen av hur vetenskaplig kunskap uppstår  och utvecklas.

Utifrån  exemplet syfilis visar Fleck hur kunskap ingalunda uppkommer i ett socialt eller historiskt vakuum. Tvärtom är varje vetenskapligt faktum och varje vetenskapligt begrepp enligt Fleck produkter av historien och samhället, och de förändras med dessa. Med begrepp som "tankestil" och "tankekollektiv" försöker Fleck ringa in kunskapens kontextberoende, dess villkor och bestämningar.

Ludwik Flecks numera klassiska studie utgör en föregångare till Thomas Kuhns De vetenskapliga revolutionernas struktur. Men medan Thomas Kuhn ser vetenskapens förändringar som abrupta revolutioner menar Ludwik Fleck att tankestil och tankekollektiv snarare förändras efter hand och oftast utan att forskarna själva är medvetna om det.


Pressröster

"Fleck var inte bara trettio år före sin tid. Han hade dessutom en enastående förmåga att sätta fingret på det väsentliga och uttrycka sig klart och koncist. Varje kapitel ger ett pärlband av kärnfulla sentenser, och den blott 130 sidor korta skriften blir en liten skatt för tanken."

Björn Billing, Göteborgs-Posten"... ett måste för alla dem som någon gång funderat över hur man kan veta det man vet."

Sara Danius, Dagens Nyheter
Ansvarig för texter på hemsidan: Brutus Östling, Brutus Östlings Bokförlag Symposion

Box 148, S-241 22 Eslöv, order@symposion.se
Webdesign: Ikolog  / Thomas von Seth,
©Symposion Förlag och Ikolog