Nina Södergren

 

HÖGT ÄRADE TRANA

 

Omslag

Nina Södergren

HÖGT ÄRADE TRANA
Nya dikter och urval av tidigare poesi

 

Inbunden,

240 sidor

ISBN

978-91-7139-884-0

Ditt internetpris
200 kronor
Frakt enligt postens billigaste taxa tillkommer


Om boken

Nina Södergren har ett långt författarskap bakom sig. Den här samlingsvolymen med ett urval ur hennes fyrtioåriga produktion visar en diktning i en fortgående utveckling. Från det enkelt sinnesnära har dikterna fördjupats, motiven har breddats och perspektiven blivit flera.

 

Nina Södergren har en sällsam förmåga att poetiskt förtäta vardagligheten. Öland är det landskap hon ständigt återvänder till, men hennes totala diktlandskap i rent geografisk mening är betydligt större.

 

Fåglar är ett ofta återkommande motiv, och steget mellan djur och människa är aldrig långt i Nina Södergrens dikter. Bakom en skenbart ”naiv” livsbejakelse finns hela tiden en skarpsyn för livets exempellösa grymhet och orättfärdigheten i världen.

 

Urvalsvolymen inleds med den tidigare ej publicerade samlingen ”Högt ärade trana”. Här vänder hon sig återigen till tranan som hon tidigare skrivit om i flera dikter. Denna flyttfågel som passerar Öland vår och höst är både en avskedets och återvändandets fågel. I den nya diktsamlingen blir den en symbol för hela livsfenomenet och inte minst för den sinneslust som kan bli en del av åldrandet.

 

Beställ