Nina Södergren
I FÅGELSPRÅKET

Nina Södergren:

I FÅGELSPRÅKET

Dikter

111 sidor

Häftad

ISBN:

91-7139-737-X

Ditt internetpris:

98 kronor

Frakt 29 kronor tillkommer

Beställ


Om boken

Sjunga


som rödhaken i snön


bara för att dagen gryr


och man ännu andas"Att få sand att sjunga, att få stoftkorn att virvla till är väl vad varje poet önskar sig. Djup livsbejakelse och sinnlig lovsång talar ur Nina Söderbergs poesi som vill hålla undret vid liv. Visst befinner hon sig I fågelspråket, sjunger ur glädjen att finnas till."

Eva Ström, Sydsvenska Dagbladet


”Det lätta och vindsnabba nedslaget i orden är typiskt för Nina Södergren … Hon fångar upp en impression och hinner fästa den på papperet innan den försvinner. På så sätt blir hon ögonblickets nedtecknare. Ofta är hennes dikter korta, ibland på några knapphändiga rader, de har en okonstlad, konkret innebörd, men plötsligt kan det märkas en skälvning i den händelse, det landskap som beskrivs – då är ögonblicket fångat.”

Lennart Sjögren


Nina Södergren är bosatt på Öland, varifrån många av hennes dikter också hämtat inspiration. I fågelspråket är hennes åttonde diktsamling.


Beställ