Tom Sandqvist

 

det våta språket - en skönlitterär essä

 

Omslag

 

TOM SANDQVIST

DET VÅTA SPRÅKET - EN SKÖNLITTERÄR ESSÄ

 
 

Mjukband

333 sidor

 

ISBN: 9789187483547

 

344 kronor
Frakt enligt postens billigaste taxa tillkommer

 

En dyster, blöt allhelgonakväll i den sörmländska byn Lid äger ett märkligt samtal rum. Författaren har fått oväntat besök av konstnären Arthur Segal och varietéartisten Emmy Hennings.

 

Författaren, som under många decennier forskat kring dadaismen som fenomen, samtalar med de bägge dadaisterna i bykyrkan, ute på kyrkogården bland gravstenarna och i det stora biblioteket i den gamla skolan. I samtalet spelar även några rökiga målningar i den till ateljé förvandlade gamla gymnastiksalen en avgörande roll. Konstnären bakom dessa målningar har utgått från fyra fotografier från Auschwitz, tagna i smyg i dörröppningen till gaskammaren.

 

Tom Sandqvists nya bok är en i essäform utvecklad skönlitterär reflektion kring ”det våta språket” – med tonvikten på dadaismen som den tog sig uttryck hos Arthur Segal, Hugo Ball och Emmy Hennings på Cabaret Voltaire i Zürich 1916. Med det ”våta” språket avses den söndersprängda och typografiskt experimenterande syntaxen i dadaismen och dess kopplingar till frågor om främlingskap och identitet.

 

Tom Sandqvist

 

Tom Sandqvist är inte bara en internationellt uppmärksammad konstvetare, utan även känd som skönlitterär författare. Hans skönlitterära produktion omfattar bland andra romanerna Romanen om örfilen (2015), Efterlämnad egendom (2017), Hertha Hesselson (2020) och Amor fati (2022). Förutom att han har gett ut flera konstvetenskapliga studier fokuserade på den central- och östeuropeiska modernismen och den östjudiska kulturen samt en lång rad konstfilosofiska essäsamlingar har han även uppmärksammats för den fiktiva berättelsen Titta, en krokodil (2019) om förhållandet mellan Anton Tjechov och den ryske landskapsmålaren Isaak Levitan.

 

PRESSRÖSTER

 

 

Beställ