Tom Sandqvist

 

efterlämnad egendom

 

Omslag

TOM SANDQVIST

EFTERLÄMNAD EGENDOM

 
 

Mjukband

522 sidor

ISBN: 9789187483301

229 kronor
Frakt enligt postens billigaste taxa tillkommer

 

Recension

 

Recension i Hufvudstadsbladet/HBL: I minnets labyrinter

 

Om boken

 

Efterlämnad egendom är en roman som består av två i tiden sammanfallande berättelser. I den första berättelsen återvänder författaren till barndomshemmet. Här, i farmors gamla byrå, hittar han en förseglad mapp som visar sig innehålla en ohygglig hemlighet invävd i en berättelse om brödernas gemensamma barndom. I den andra berättelsen återvänder författaren till den sörmländska byn och till ”trivselkvällarna” i sockengården. Här samlas kommunisten från Katrineholm, rörmokaren och snickaren, Skrotjanne, sockengårdsföreningens kassör, kyrkvärden och inte minst sverigedemokraten. I den gamla skolans till ateljé förvandlade gymnastiksal växer samtidigt fram en serie målningar som förknippas med det berömda förintelselägret. Att konstnärens morföräldrar levde i Berlin under hela den nazistiska diktaturen och att hennes mamma upplevde det slutliga sammanbrottet har en stor betydelse för hur berättelsen fortskrider.

 

Tom Sandqvist

 

Tom Sandqvist är inte bara en internationellt uppmärksammad konstvetare. Han har också verkat som konstnär och utställningsproducent. Efterlämnad egendom är hans tredje roman efter Det turkiska huset (2002) och Romanen om örfilen (2015). Kanske är Tom Sandqvist, skriver Tuva Korsström i Från Lexå till Glitterscenen, den som mest konsekvent hållit fast vid ursprungsidealet, det djärva, provokativa utforskandet av en inre verklighet.

Tom Sandqvist har prisbelönats av bland andra Svenska Akademien, Holger Schildts förlag, Svenska Litteratursällskapet och FST.

 

Längmanskas kulturpris 2019
Stiftelsen Längmanska kulturfondens nämnd har utsett Tom Sandqvist till 2019 års kulturpristagare med följande motivering:

 

”Längmanska kulturfondens kulturpris 2019 tilldelas Tom Sandqvist för ett självständigt, skarpt och känsligt klingande författarskap. Hans djupa, närmast vindlande lärdom, med en bred forskningsbakgrund i en rad konstteoretiska och -historiska analyser och skönlitterära produktioner, visar en nyfikenhet och ett rastlöst sökande parat med en djuplodande insikt och förståelse för sammanhang. Hans därigenom vunna upptäckter vävs till ett lyhört förhållningssätt i att granska, formulera och finna lager av kontexter, bilden av bilden i bilden och ett både och.”

 

Tom Sandqvist, född 1954 i Borgå, Finland, med studentexamen vid Borgå Lyceum, är bosatt i Nyköping, Sverige. Han är professor i konstens teori och idéhistoria, docent i konstvetenskap, författare, samt konst- och litteraturkritiker. Tom Sandqvists arbete, både i Sverige och i Finland inom humaniora, har vandrat över samtidsestetik, filosofi, konst och historia i studier varav flera fångat modernismens utveckling i det tidiga 1900-talets Central- och Östeuropa.

 

Längmanskas kulturpris 2019 till Tom Sandqvist

 

Beställ