Nya titlar 2005

Kategorier


Prosa


Nietzsches samlade


Lyrik


Filosofi & psykologi


Samhälle


Historia


Litteraturvetenskap

Kategori: Prosa

Ulf Peter Hallberg

GRAND TOUR

Mark Obmascik

DET STORA ÅRET

Tre män och en passion

Kristian Lundberg

GRINDVÄKTAREN

Jaroslav Hasek

DEN TAPPRE SOLDATEN SVEJKS ÄVENTYR

under världskriget


Kategori: Nietzsches samlade

Friedrich Nietzsche

Samlade skrifter, band 2.

Otidsenliga betraktelser I-IV och efterlämnade skrifter 1872-1875


Kategori: Lyrik

Kristian Lundberg

JOB

Appendix till en poetik

Arne Johnsson

FÖRVANDLINGAR

Dikter

Ulf Karl Olov Nilsson

BLOCK

Agneta Enckell

innanför/utanför. ((1+)3x13+(1+)13)

(eller 4 olika sätt att närma sig ett landskap -)

Dikter

Kerro Holmberg

Och du ser den

Dikter

José Ángel Valente
Nollpunkt
Dikter och kortprosa i urval och översättning av Lars Bjurman

Bo Gustavsson

I DAGEN

Dikter

Nina Södergren

I fågelspråket

Dikter

Maria Vedin

RUMMET MED DEN GULA SOLEN

Dikter och kortprosa i urval


Kategori: Filosofi & psykologi

Jacques Derrida

LAGENS KRAFT

"Auktoritetens mystiska fundament"

Michael Azar

SARTRES KRIG

Människans frihet och slutet på historien

Sacharias Votinius

VARANDRA SOM VÄNNER OCH FIENDER

En idékritisk undersökning om kontraktet och dess grund.


Kategori: Samhälle

Karl Olov Arnstberg

SPRAWL

Åke Daun

EN STUGA PÅ SJÄTTE VÅNINGEN

Svensk mentalitet i en mångkulturell värld

Håkan Jönsson

MJÖLK

– en kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi

Stefan Arvidsson

DEN LILLA MARXISTEN

En sorts ordbok

Sverre Wide

MÄNNISKANS MÅTT

Om statistik, sociologi och världen som socialt vara

Gunnar Nygren

SKILDA MEDIEVÄRLDAR

Lokal offentlighet och lokala medier i Stockholm

Tora Friberg, Carina Listerborn, Birgitta Andersson & Christina Scholten (red.)

SPEGLINGAR AV RUM

Om Könskodade platser och sammanhang

Christine Quarfood

POSITIVISM MED MÄNSKLIGT ANSIKTE

Montessoripedagogikens idéhistoriska grunder

Jonas Aspelin

DEN MELLANMÄNSKLIGA VÄGEN

Martin Bubers relationsfilosofi som pedagogisk vägvisning

Sara Edenheim

BEGÄRETS LAGAR

Moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi

Antoinette Hetzler, Daniel Melén & Daniel Bjerstedt

SJUK-SVERIGE

Försäkringskassan, rehabilitering och utslagningen från arbetsmarknaden

Mats Börjesson, Eva Palmblad & Thomas Wahl

I SKÖTSAMHETENS UTMARKER

Berättelser om välfärdsstatens sociala optik

Georg Drakos

BERÄTTELSEN I SJUKDOMENS VÄRLD

Lars Ahlin

PILGRIM, TURIST ELLER FLYKTING?

En studie av individuell religiös rörlighet i senmoderniteten

Lena Löwendahl

RELIGION UTAN ORGANISATION

- om religiös rörlighet bland privatreligiösa

Jesper Fundberg, Klas Ramberg & Dan Waldetoft (red.)

TANKAR FRÅN BASLINJEN

- humanister om idrott, kropp och hälsa

Micael Björk & Marita Flisbäck (red.)

I SITT SAMMANHANG


Kategori: Historia

Anu Mai Köll (red.)

KOMMUNISMENS ANSIKTEN

Repression, övervakning och svenska reaktioner

Agneta Conradi Mattsson

ALIENOR AV AQUITANIEN

Johnny Wijk

IDROTT, KRIG OCH NATIONELL GEMENSKAP

Om riksmarscher, fältsport och Gunder Hägg-feber


Kategori: Litteraturvetenskap

Anna Nordlund

SELMA LAGERLÖFS UNDERBARA RESA

genom den svenska litteraturhistorien 1891-1996

Maria Karlsson & Louise Vinge (red.)

I SELMA LAGERLÖFS VÄRLD

Lagerlöfstudier 2005

Ola Holmgren

EMIGRANT I MODERNITETEN

Vilhelm Mobergs mansfantasier

Sara Kärrholm

KONSTEN ATT LÄGGA PUSSEL

Deckaren och besvärjandet av ondskan i folkhemmet

Mats Jansson

DEN SISTE BARDEN

Ord och bild hos Sven Alfons

Peter Berglund

SEGRARNAS SORGSNA EFTERSMAK

Om autenticitetssträvan i Stig Larssons romaner

AnnSofi Andersdotter

DET MÖRKA VÅLDET

Spåren av en subjektsprocess i Kerstin Ekmans författarskap

Bo Gustavsson

ÅNGESTENS TREKLANG

Tematiska linjer i Karl-Gustav Hildebrands diktning

Tytti Soila

ATT SYNLIGGÖRA DET DOLDA

Om fyra svenska kvinnors filmregi

Staffan Hellberg & Göran Rossholm (red.)

ATT ANLÄGGA PERSPEKTIV

Anna Dahlgren

FOTOGRAFISKA DRÖMMAR OCH DIGITALA ILLUSIONER

Bruket av bearbetade fotografier i svensk dagspress, reklam, propaganda och konst under 1990-talet

Gudrun Fagerström

FÖREBILD ELLER NIDBILD?

Läraren i svensk barn- och ungdomslitteratur