Anna Cavallin & Anna Westerståhl Stenport [red.]
DET GÄCKANDE KÖNET

Anna Cavallin & Anna Westerståhl Stenport [red.]:

DET GÄCKANDE KÖNET

Strindberg och genusteori

300 sidor

Mjukband

ISBN:

91-7139-756-6

Ditt internetpris:

198 kronor

Frakt 29 kronor tillkommer


Om boken

August Strindberg är den moderna svenska litteraturens fader och enligt litteraturhistorien okrönt konung av världsdramatiken – näst Shakespeare. Samtidigt är han samhällsradikal och ökänd som vansinnig och besatt kvinnohatare. Hur går de här motstridiga bilderna ihop? Inte alls, visar svenska och internationella skribenter i Det gäckande könet. Myterna kring Strindbergs mångskiftande verk, personlighet och rykte undersöks här kritiskt ut internationella genusteoretiska perspektiv. En sällan skymtad bredd i författarskapet stiger därmed fram i ljuset. Med ursprung i sin tids idévärld avslöjar Strindberg maskulinitetens bräcklighet och modernitetens paradoxer. Samtidigt visar bidragen hur djupt rotad vår egen samtid är i omhuldade föreställningar om jämställdhet och heteronormativitet. Läs och njut av helt nya perspektiv på könsöverskridaren Strindberg! Lika högaktuell idag som vid tiden för förra sekelskiftet.