Kristin Järvstad

Den kluvna kvinnligheten
”Öfvergångskvinnan” som litterär gestalt i svenska samtidsromaner 1890–1920

 

Bäras utan namn ...

Kristin Järvstad

Den kluvna kvinnligheten
”Öfvergångskvinnan” som litterär gestalt i svenska samtidsromaner 1890–1920

  296 sidor
Inbunden
ISBN

978-91-7139-813-0

Ditt internetpris
207 kronor
Frakt 29 kronor tillkommer


Om boken

1880-talet innebär ”det moderna genombrottet” i svensk litteratur, men det är också tidpunkten för de kvinnliga författarnas stora genombrott. Det är decenniet då äktenskapet, dess dubbelmoral och det borgerliga kvinnoidealet ifrågasätts. Men vad händer efter det litterärt vitala 1880-talet för de kvinnliga författarnas del?

 

Med hjälp av en mängd tidigare outforskade författarskap visar Kristin Järvstad att debatten – med en alltmer livaktig och framgångsrik kvinnorörelse i bakgrunden – förs vidare av kvinnorna, men att den också både breddas och skärps. I den litterära diskussionen behandlas det otillfredsställande äktenskapet, den fria kärleken, den ogifta modern, (medelklass)kvinnans steg ut i offentligheten och den prostituerade kvinnans svåra situation, men även frågan om kärlek och attraktionen mellan kvinnor.

 

Genom tolkningar av Ester Nennes, Anna Branting, Hilda Sachs samt ett stort antal andra författare ger Den kluvna kvinnligheten inblickar i en rad fascinerande texter, som alla problematiserar begreppet kvinnlighet och dess innebörd. Fram träder ”öfvergångskvinnan”, en gestalt som befinner sig på gränsen mellan ett äldre och ett nyare kvinnoideal. Även ”föregångskvinnan” skymtar hos några författare – i Ulla Bjernes, Annie Quidings och Tyra Kleens texter anas en möjlig väg ut ur den traditionella kvinnlighetens tvångströja genom den androgyna position som huvudpersonerna intar, men dessa kvinnogestalter förblir trots allt solitärer i en manligt definierad värld.


 

Beställ