Nya titlar 2006

Judith Lind (red.)

NORMALITETENS FÖRHANDLING OCH FÖRVANDLING

Kristian Lundberg

MALMÖMANNEN

Michael Azar
DEN KOLONIALA BUMERANGEN
Från schibbolet till körkort i svenskhet

Birgitta Johansson

BEFRIELSEN ÄR NÄRA

Feminism och teaterpraktik i Margareta Garpes och Suzanne Ostens 1970-talsteater

Bohumil Hrabal

DEN LJUVA SORGEN

Anders Cullhed

KREOUSAS SKUGGA

Fiktionsteoretiska nedslag i senantikens latinska litteratur

Jurgen Reeder

PSYKOANALYS I VÄLFÄRDSSTATEN

Profession, kris och framtid

Martin Wiklund

I DET MODERNAS LANDSKAP

Historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990

Anna Cavallin & Anna Westerståhl Stenport [red.]

DET GÄCKANDE KÖNET

Strindberg och genusteori

Lois P. Frankel

SNÄLLA FLICKOR FÅR INTE CHEFSRUMMET

Kristian Lundberg

ALLT FLAMMAR UPP I LJUSET OCH FÖRVANDLAS

Christer Hermansson

PAPPA LUIGI BETRAKTADE MINA SMALA HANDLEDER

Stefan Foconi

MÄNNISKA STRAX

Lars Lidén

INSEGLINGEN TILL BROFJORDEN

Göran Rosenberg, Maria Karlsson, Sharon Rider, m. fl.
DEN MODERNA ENSAMHETEN
Tua Forsström
SÅNGER
Francisco Ayala
TILLVARONS IRONIER
Olli Lagerspetz
SMUTS - en bok om världen, vårt hem
Strindberg

Ola Holmgren
Strindbergs mansdrama i tre läsakter

Hayden

Hans Hayden
Modernismen som institution

Genom din kropp

Alberto Bevilacqua
Genom din kropp