Carl-Göran Heidegren
PREUSSISKA ANARKISTER

Carl-Göran Heidegren

PREUSSISKA ANARKISTER

Ernst Jünger och hans krets under Weimar-republikens krisår

205 s. Häftad

ISBN: 91-7139-373-0


Pris: 165:-

SLUTSÅLD


Om boken

Weimar-republiken (1919-1933) hör till de legendomspunna epokerna i Europas moderna historia. Den kom till som en följd av Tysklands nederlag i första världskriget och den avlöstes femton år senare av den nationalsocialistiska diktaturen. Från och med 1929-30 var krisen – den ekonomiska, politiska och kulturella – dess signatur.


Till Weimar-republikens många glänsande vedersakare hörde Ernst Jünger, högt dekorerad soldat från första världskriget som under de följande åren alltmer kom att göra sig ett namn som socialrevolutionärt sinnad skriftställare. I hans skriftställarskap kommer en fasett av den första tyska republikens korta och stormiga historia till förföriskt uttryck. Berättelsen om Ernst Jünger och hans krets under Weimar-republikens krisår är ingen vacker historia. Men det är en europeisk historia.