Terence T. Gorski
ATT FÖRSTÅ DE TOLV STEGEN

Terence T. Gorski:

ATT FÖRSTÅ DE TOLV STEGEN

Översättning:

Öjevind Lång och Brutus Östling

192 sidor

Häftad

ISBN:

91-7139-150-9

SLUTSÅLD

Beställ


Om boken

Många miljoner människor har förändrat sitt liv tack vare Anonyma Alkoholisters Tolv Steg. Ett framgångsrikt tillfrisknande från alkoholism eller andra former av beroende förutsätter att man lär sig förstå tolvstegsprogrammets principer och hur man tillämpar dem i sitt dagliga liv. Emellertid kan dessa steg te sig vaga, förvirrande eller rentav mystiska - inte minst för nybörjare.

 

Hemligheten bakom tolvstegsprogrammets framgångar är inte alls mystisk utan mycket enkel. Denna bok är en klargörande presentation av de Tolv Stegen och samtidigt en praktisk vägledning. I bokens inledande kapitel beskrivs hur ett tolvstegsprogram fungerar men även hur detta ibland måste kompletteras med annan hjälp. De följande kapitlen förklarar ingående vad vart och ett av de tolv stegen går ut på. Läsaren finner också förslag till hur man kan arbeta med varje enskilt steg, och i en rad exempel skildras hur dessa kan tillämpas i det verkliga livet.

 

Att förstå de tolv stegen visar att tillfrisknande är möjligt och förmedlar väsentliga kunskaper till alla som vill tillfriskna från sitt beroende. Men boken kan också läsas med stor behållning av andra som kommit i kontakt med problemet: vänner och anhöriga, läkare och vårdpersonal, psykiatrer och psykologer, präster och socialarbetare, ungdomsledare och lärare, politiker och företagsledare.

Tolvstegsprogrammets principer är en väg till hjälp för alla som lider av någon form av beroende. 

Terence T. Gorski skriver föredömligt enkelt. Råden är handfasta och målinriktade.


Beställ