Alf Nilsson

 

sju essäer om tidens skepnader - insatta i ljus, mörker, rum och rymd

 

Omslag

 

ALF NILSSON

SJU ESSÄER OM TIDENS SKEPNADER
Insatta i ljus, mörker, rum och rymd

 
 

Hårdband, 166 sidor

ISBN: 9789187483448

 

179 kronor
Frakt enligt postens billigaste taxa tillkommer

 

Det här är en essäbok som börjar från allra första början. Men som efter hand hamnar i människan som psykisk varelse, Homo psychicus. Efter sex böcker på svenska och en sjunde sammanfattande på engelska om Homo psychicus – finns det något ytterligare att tillägga? Källan till vetandet om henne är outsinlig. För det är inte kring henne vårt sökande efter kunskap och vetande djupast och ytterst har kretsat. Länge och väl förblev det en angelägenhet för filosofin, litteraturen och konsten. Innan det blev en angelägenhet för den vetenskapliga psykologin.

 

Om du har läst tidigare böcker om Homo psychicus, kommer du efter hand att känna igen en del av innehållet. Men en hel del är nytt. Upprepning för att skapa igenkänning är befogad i talan för människan som både känslo- och tankevarelse. Något den tidigare vetenskapliga psykologin försummat med dess övervägande fokus på människan som kognitiv varelse.

 

Alf Nilsson

är professor emeritus. Han var verksam som professor i klinisk psykologi 1986–2001 vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet. Författaren är legitimerad psykolog och psykoterapeut.

 

Beställ