Åke Daun


 

Arv och miljö

 

Arv och miljö

Åke Daun

Arv och miljö


En kulturforskarens expedition i naturen
Tre år i Linnés efterföljd

  336 sidor
Mjukband
ISBN

978-91-7139-806-2

Ditt internetpris
222 kronor
Frakt 29 kronor tillkommer


Om boken

 

Den här boken utgår från den vetenskapliga grundsatsen att människan är en naturvarelse. Allt som människan skapat, samhället och kulturen, har tillkommit på naturlig grund. Kultur är därför en naturprodukt.

Lika sant är dock att människan är en kulturvarelse. Hennes unika hjärna har tillåtit våra förfäder att utveckla vitt skilda kulturmiljöer, livsformer och tänkesätt. Ändå har naturvetenskaplig forskning om ”det gemensamma” – det biologiska arvet –  intill nyligen bedrivits med få kontakter med forskningen om ”det åtskiljande” – miljön. Båda sidor har varit ganska ointresserade av varandra.

 

Senare års framsteg i studiet av hjärnan har stimulerat fler kulturvetare och samhällsforskare att närma sig den nya biologin. Idag finns ett markant ökat intresse för kunskapsutbyte, för tvärvetenskapliga kontakter och en förhoppning om ett mer sammanhållet studium av människan. Ett uttryck för denna omsvängning är att forskarrön om den ”gåtfulla hjärnan” numer är nyhetsstoff även i dagspressen. Bilden av människan är på väg att definitivt förändras.


 

Beställ