Symposion

Nihad Bunar
SKOLAN MITT I FÖRORTEN

Nihad Bunar

SKOLAN MITT I FÖRORTEN

Fyra studier om skola, segregation, integration och multikulturalism

343 s. Häftad

ISBN: 91-7139-533-4


Pris: 203:-

SLUTSÅLD


Om boken

Under det senaste decenniet har Sverige snabbt blivit ett höggradigt  multikulturellt, socialt och etniskt segregerat samhälle. Mest syns och märks detta i storstädernas förorter. Hög arbetslöshet, sönderfall av tidigare informella sociala nätverk, ett dåligt rykte och ett avståndstagande från storsamhället, allt detta har naturligtvis satt djupa spår i de här förorternas skolmiljöer.

Eleverna tenderar att anamma den negativa bilden och göra den till en del av sin egen självförståelse och att agera i enighet med dess beskrivning. Men samtidigt är just deras egna skolor ett av de mest kraftfulla instrumenten för förändring av både den negativa helhetssynen och av elevernas uppfattningar om vilken väg som är möjlig för dem att gå i framtiden.


I Skolan mitt i förorten beskriver Nihad Bunar hur de sociala och ideologiska förändringarna i samhället påverkar utsatta storstadsområden med avseende på skola, segregation, integration och multikulturalism. Men inte minst: författaren beskriver också skolornas och elevernas strategier för att handskas med och bekämpa segregationens konsekvenser.


SLUTSÅLD

Ansvarig för texter på hemsidan: Brutus Östling, Brutus Östlings Bokförlag Symposion

Box 148, S-241 22 Eslöv, order@symposion.se
Webdesign: Ikolog  / Thomas von Seth,
©Symposion Förlag och Ikolog