Symposion
Eva Kärfve
HJÄRNSPÖKEN

Eva Kärfve

HJÄRNSPÖKEN

Damp och hotet mot folkhälsan

248 s. Häftad

ISBN: 91-7139-482-6


Pris: 179:-

SLUTSÅLD


Om boken

Ett nytt folkhälsoproblem har etablerats i Sverige. I något som liknar ren marknadsföring har diagnosen "DAMP" lanserats som ett hot mot folkhälsan. Men hur kunde hundratusentals barn, som nyss betraktades som fullt friska, få en medfödd "dysfunktion" som först nu börjat bli synlig?

Eva Kärfve har granskat vad som skrivit i Sverige om DAMP och en stor del av den internationella forskning som rör liknande fenomen. I denna spännande men samtidigt skrämmande bok redovisar hon resultatet.

Ursprunget till DAMP-begreppet finner hon i MBD - myten om den minimala hjärnskadan, en hypotes som den internationella forskningen numera placerat på den vetenskapliga soptippen. Men i Sverige har vi fått en efterföljare, ett alldeles eget hjärndysfunktionssyndrom som inte finns någon annanstans i världen. En liten grupp neuropsykiatrer har med teorin om DAMP lyckats slå ut alla konkurrerande förklaringar till varför barn uppför sig underligt eller fel i en mängd situationer. Tanken att det skulle finnas miljöfaktorer som påverkar barns beteenden, faktorer som skulle kunna sökas i t.ex. sociala, familje- eller skolförhållanden, uppfattas i dessa kretsar som hädisk och bekämpas i varje sammanhang.

Men hur vetenskapligt hållbara är de påståenden som dessa neuropsykiatriska forskare för fram? Finns det verkligen några belägg för en medfödd dysfunktion i hjärnan hos alla dessa barn? Och vilka konsekvenser får ett sådant ensidigt biologiskt synsätt?


Eva Kärfve, leg. sjuksköterska, är docent i sociologi.


"Det är en mycket läsvärd och, vågar jag påstå, socialpolitiskt nödvändig bok ... som jag hoppas når en stor publik."

Fredrik Sjöberg, Sydsvenska Dagbladet"Eva Kärfves bok Hjärnspöken har snabbt väckt stor uppmärksamhet. Det är inte svårt att förstå varför. Det rör sig nämligen om något i Sverige så ovanligt som en vetenskaplig pamflett av bästa märke och med hög salthalt. Det är med andra ord en starkt provocerande och mycket uppfriskande bok... Min bedömning är att de namngivna forskarna, om deras forskarheder ska kunna bevaras, måste ta kritiken på största allvar och bemöda sig om att bemöta den exakt och i detalj. Axelryckningar, cyniska kommentarer och motbeskyllningar är i vart fall inte tillfyllest... Hjärnspöken är alltså en välskriven och läsvärd bok. De häftiga reaktioner den bemötts av visar nog mest hur nödvändig den är. Varje tid har behov av modiga, pålästa och välformulerade kättare. Jag vill alltså uppmana alla intresserade att inte nöja sig med andras referat av boken. Läs den själv, begrunda och ta ställning!"

Lars H. Gunnarsson, barnläkare, Pedagogiska Magasinet"Är det något det här lilla landet saknar så är det forskare och lärda som använder sin kompetens i samhällsdebatten. Därför känns det extra lustfyllt att ta del av hur sociologen Eva Kärfve med vetenskaplig brio angriper damp-bluffen... Kärfve visar i detalj hur de svenska damp-forskarna avsiktligt mörkat den internationella kritiken, så till den grad att de på hemmaplan låtsas stödja sig på auktoriteter som uttryckligen underkänner deras grundantaganden. Men hennes verkligt tunga invändningar riktas mot själva sättet att bedriva vetenskap inom neuropsykiatrin. De undersökningar som ligger till grund för påståendet att minst sju procent av alla barn har damp är undermåliga, både metodologiskt och i sitt sätt att tolka siffrorna... Framför allt är Kärfves bok politist klarsynt... hennes analys av hur damp-epidemin fyller funktionen att kategoriskt utradera alla andra förklaringar än de neurologiska och på så vis avlasta föräldrar, skola och samhälle från hela skuldbördan är mycket övertygande."

John Swedenmark, Göteborgs-PostenAnsvarig för texter på hemsidan: Brutus Östling, Brutus Östlings Bokförlag Symposion

Box 148, S-241 22 Eslöv, order@symposion.se
Webdesign: Ikolog  / Thomas von Seth,
©Symposion Förlag och Ikolog