Symposion ger ut Friedrich Nietzsches samlade skrifter på svenska

 

"Jag ser fram emot en svensk översättning…

 Nietzsche i brev till Strindberg 1888

 

Friedrich Nietzsches samlade skrifter kommer nu på svenska. I en omsorgsfullt formgiven utgåva som omfattar sammanlagt tio band (elva böcker) presenteras för första gången i sin helhet samtliga Nietzsches publicerade skrifter, därtill ett fylligt urval brev och efterlämnade anteckningar. Läs mer om varje separat band nedan.


Friedrich Nietzsche (1844-1900)

är en av den moderna tidens mest inflytelserika och omdiskuterade filosofer. Hans betydelse för 1900-talets intellektuella och konstnärliga liv går knappast att överskatta. Trots att han tidigt slog igenom bland nordiska läsare har knappt hälften av hans skrifter tidigare översatts och de flesta av de översättningar som finns är föråldrade och svåråtkomliga. Det är därför en viktig händelse att Nietzsches samlade skrifter nu för första gången ges ut på svenska.

Redaktionen för Nietzsches samlade skrifter består av Thomas H. Brobjer, Ulf I Eriksson, Peter Handberg och Hans Ruin. För den sobra formgivningen svarar Jens Andersson.Friedrich Nietzsche

Tragedins födelse

Samlade skrifter, band 1

Friedrich Nietzsche

Otidsenliga betraktelser

Samlade skrifter, band 2

Friedrich Nietzsche

Mänskligt, alltförmänskligt

Samlade skrifter, band 3

Friedrich Nietzsche

Morgonrodnad

Samlade skrifter, band 4

05

Friedrich Nietzsche

Den glada vetenskapen

Samlade skrifter, band 5

Friedrich Nietzsche

Så talade Zarathustra

Samlade skrifter, band 6

Friedrich Nietzsche

Bortom gott och ont /

Till moralens genealogi

Samlade skrifter, band 7

Omslag

Friedrich Nietzsche

Sena skrifter

Samlade skrifter, band 8

Friedrich Nietzsche

Efterlämnade anteckningar

Samlade skrifter, band 9

Omslag

Friedrich Nietzsche

Brev i urval 1

Samlade skrifter, band 10.1

Omslag

Friedrich Nietzsche

Brev i urval 2

Samlade skrifter, band 10.2