Erik Rosenbergs Fåglar i Sverige

 

Erik Rosenbergs Fåglar i Sverige
Erik Rosenbergs Fåglar i Sverige
  294 sidor
Mjukband
ISBN
978-91-7139-876-5
Ditt internetpris
250 kronor
Frakt enligt postens billigaste taxa tillkommer


Om boken

Erik Rosenbergs fåglar i Sverige är titeln på denna speciella utgåva, redigerad och utgiven av Bengt Emil Johnsson, Staffan Söderblom och Sten Wahlström. Boken utkom första gången 1953 och tillhör de klassiska svenska naturskildringarna. Med unik kunskap och mästerlig språkkonst levandegör Rosenberg vårt lands fågelarter, så som man stöter på dem i landskapet – deras karaktärter och vanor, deras läten och sång. Hans förtätade artbeskrivningar är läsvärda inte bara för sitt ornitologiska innehåll utan också för sitt litterära värde och sin lågmälda humor. Utgåvan är inte ett omtryck av fälthandbokens första upplaga, utan redigerad till en bok att läsa, som ornitologisk diktning, poesi i sak. Ett förord och två samtal/essäer med och av de tre utgivarna avslutar denna utgåva.

Beställ